Telefon: 076-144 76 11

Sprincom utför sprinklerinstallationerna i Setras nya lokaler i Långshyttan

|Comments are Off
Sprincom AB har erhållit uppdraget av Setra att installera en komplett sprinkleranläggning i Outokumpus gamla fabrik i Långshyttan. Träindustriföretaget Setra investerade under 2018 i Outokumpus gamla fabriksbyggnad i syfte att skapa ett träindustricenter i Långshyttan, som...