Telefon: 076-144 76 11

Sprincom AB är ett Norrlandsbaserat sprinklerföretag.
Vårt arbetsområde sträcker sig från treriksröset i norr och i normalfallet ned till mälardalen i söder. Våra kontor finns i Sundsvall, Skellefteå och Gävle.
Vi har samtliga bakgrund som konstruktör, projektledare och chef inom sprinklerföretag.
Vår kompetenta personal har mångårig erfarenhet av såväl installations- som servicearbeten inom sprinkler. Samtliga våra montörer har SSG-entré, ID06 och erforderliga certifikat och utbildningar.

Vi utför allt från minsta servicejobb till helhetslösningar på totalentreprenad.

Vi erbjuder även våra kunder projekteringslösningar  t.ex. ramhandlingar, färdiga konstruktioner och projekteringsgranskning.

Vi besöker gärna Era anläggningar, eller blivande anläggningar, för rådgivning och konsultation.

Tveka inte att kontakta oss för Era sprinklerarbeten!