Telefon: 076-144 76 11

Sprincom utför sprinklerinstallationerna i Setras nya lokaler i Långshyttan

Comment are off

Sprincom AB har erhållit uppdraget av Setra att installera en komplett sprinkleranläggning i Outokumpus gamla fabrik i Långshyttan.

Träindustriföretaget Setra investerade under 2018 i Outokumpus gamla fabriksbyggnad i syfte att skapa ett träindustricenter i Långshyttan, som ligger i sydöstra Dalarna. Den gamla fabriken ska nu bli en industriellt anpassad komponentanläggning riktad mot fönster- och dörrindustrin.

Sprincoms uppdrag omfattar konstruktion och installation av ett komplett sprinklersystem i den cirka 36.000 m2 stora byggnaden. Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigställt under våren 2020.

För mer information kontakta

Tomas Pålsson
VD, Sprincom AB
E-post tomas.palsson@sprincom.se
Telefon: 076-144 76 11

About the Author