Telefon: 076-144 76 11

Vad vi erbjuder våra kunder:

 • Konsultation & råd
 • Projektering & utredning
 • Ramhandlingar
 • Serviceavtal
 • Anläggningsskötsel
 • Kapacitetsprov
 • Åtgärda revisionspunkter
 • Komplett installation
 • Ändring & utökning
 • Bostadssprinkler
 • Utbildning allmän sprinklerkunskap
 • Utbildning anläggningsskötare enligt bilaga C